medialog

prijavi se!

kontaktni podatki

Medialog d.o.o.

Tivolsko cesto 50, Ljubljana

Tel: + 386 01 434 56 46

Fax: +386 01 434 5645

davčna številka: SI 396 41 074

info@medialog.si

direktorica: Tamara Slapar