PODROČJA DELA

Medialog

TV IN RADIJSKO OGLAŠEVANJE

V agenciji Medialog stremimo k zagotavljanju najboljše storitve na področju TV in radijskega oglaševanja. Dolgoletne izkušnje in vzpostavljeni dogovori z največjimi medijskimi hišami nam omogočajo odlične pogoje za TV in radijske kampanje.

Medialog

ZUNANJE OGLAŠEVANJE

Na področju zunanjega oglaševanja sodelujemo s podjetji Europlakat, Amicus, Media Bus, Tam-Tam, Sax Reklame in drugimi. Nudimo vam največjo pokritost zunanjega oglaševalskega prostora v Sloveniji in s tem visoko stopnjo pojavnosti vašega oglaševanega sporočila.

Medialog

DIGITALNO OGLAŠEVANJE

Po definiciji IAB je digitalno oglaševanje oz. digitalni marketing »promocija izdelkov in storitev s pomočjo digitalnih kanalov kot so spletne strani, iskalniki, socialna omrežja, spletno oglaševanje, elektronska pošta, mobilne aplikacije, sms sporočila in podobno«.

Medialog

KREATIVNO OGLAŠEVANJE

»Kreativno oglaševanje je oglaševanje, pri katerem je poudarjen element kreativnosti, s katero, z upoštevanjem pravil, privabimo in obdržimo ciljno skupino potrošnikov ter ji predstavimo koristi, ki jih izdelek zanjo prinaša. Na osnovi kreativnih strategij in pristopov k oglaševanju dosegamo boljše uspehe oglaševanja«

Medijsko planiranje, priprava ponudb, izdelava celostnih medijskih strategij ter medijskih načrtov v Sloveniji in tujini.

Zakup medijskega prostora in časa v izbranih medijih skladno z medijskim finančno-terminskim načrtom.

Zagotavljanje kvalitativnih in kvantitativnih podatkov o medijih.

Svetovanje na področju multi-, cross- in omnichannel medijskega zakupa ter planiranja.

Vzajemno sodelovanje s kreativnimi agencijami za pripravo učinkovitih celovitih strategij in optimalnih oglasnih formatov.

Vodenje in nadzor distribucije materialov medijem, nadzor kakovosti objav komunikacijskih sporočil v medijih in priprava poročil.

Pogajanja in dogovori s ponudniki oglasnega prostora in mediji, z dogovorjenimi zakupniki medijskega prostora in časa za doseganje najboljših pogojev za naročnika.

Druge strokovne storitve v skladu z zahtevami in potrebami naročnika.

TV in radijsko oglaševanje

V agenciji Medialog stremimo k zagotavljanju najboljše storitve na področju TV in radijskega oglaševanja. Dolgoletne izkušnje in vzpostavljeni dogovori z največjimi televizijskimi hišami nam omogočajo odlične pogoje za TV in radijske kampanje.

Tesno sodelujemo s televizijsko hišo Pro Plus, z radiotelevizijo Slovenija, televizijsko hišo Planet TV, medijsko skupino Cas Media, produkcijsko hišo The Walt Disney Company in drugimi. Med radijskimi postaji, kjer vam lahko zagotovimo visoko frekvenco in pojavnost, pa prednjačijo postaje v skupinah Infonet Media in Next Marketing.

Sodelujemo tudi z drugimi večjimi mrežami in radijskimi postajami na lokalnem in regionalnem nivoju. TV in radijsko oglaševanje se tesno dopolnjujeta in učinkovito prepletata z digitalnim okoljem, kar omogoča še bolj natančno in merljivo ciljanje uporabnikov.

Zunanje oglaševanje

Na področju zunanjega oglaševanja sodelujemo s podjetji Europlakat, Amicus, Media Bus, Tam-Tam, Sax Reklame in Linea Media. Nudimo vam največjo pokritost zunanjega oglaševalskega prostora v Sloveniji in s tem visoko stopnjo pojavnosti vašega oglaševanega sporočila. Z zunanjim oglaševanjem lahko določeno sporočilo, z visoko frekvenco, prikažemo osredotočeno na lokalnem nivoju.

Hkrati pa je zunanje površine, kot so obcestni plakati, mestni avtobusi, city-light panoji in druge omogočajo veliko izpostavljenost vašega sporočila in s tem visoko frekvenco branosti ali gledanosti. Zunanje oglaševanje lahko deluje zelo učinkovito z ostalimi masovnimi mediji, hkrati pa sodobnejše tehnologije zagotavljajo optimalno dopolnjevanje z digitalnim oglaševanjem.

Digitalno oglaševanje

Po definiciji IAB je digitalno oglaševanje oz. digitalni marketing »promocija izdelkov in storitev s pomočjo digitalnih kanalov kot so spletne strani, iskalniki, socialna omrežja, spletno oglaševanje, elektronska pošta, mobilne aplikacije, sms sporočila in podobno«.

Pomembna ločnica med digitalnim in klasičnim oglaševanjem je v interakciji uporabnikov; pri klasičnem oglaševanju slednje tako rekoč ni medtem, ko predstavlja sestavni del digitalnega oglaševanja.

Različne oblike digitalnega oglaševanja zagotavljajo pravočasen in stroškovno učinkovit način trženja. Digitalne distribucijske poti so neposredne in omogočajo segmentirano komunikacijo z uporabnikom, ki je osnovana na njegovih (spletnih) vzorcih vedenja in demografskih značilnosti.

V agenciji Medialog vam, ob podpori DIMAQ strokovnjaka, nudimo različne možnosti digitalnega medijskega zakupa:

 • Neposredni in posredni zakup t. i. oglaševalskega prostora na digitalnih medijih Mobile in/ali desktop

 • Zakup oglaševalskega prostora na družbenih medijih Facebook, Twitter, Pinterest, Snapchat, TikTok, Spotify idr.

 • Zakup oglaševalskega prostora na spletnih iskalnikih Google, Bing, Yandex

 • Zakup oglaševalskega prostora na Google prikaznem omrežju Google Display, YouTube, Gmail

Poleg različnih možnosti digitalnega medijskega zakupa vam nudimo tudi:

 • Upravljanje s poslovno komunikacijo na družbenih medijih Načrtovanje, priprava kreativ in menedžment komunikacije

 • Vsebinsko SEO optimizacijo spletnega mesta

 • Vzpostavitev in upravljanje z lokacijsko platformo Google My Business

 • Oblikovanje kreativne zasnove digitalne komunikacije

 • Načrtovanje in izvedbo oglasne kampanje po principu programatičnega zakupa

 • Strateško oblikovanje in implementacijo nativne oglaševalske kampanje

Kreativno oglaševanje

»Kreativno oglaševanje je oglaševanje, pri katerem je poudarjen element kreativnosti, s katero, z upoštevanjem pravil, privabimo in obdržimo ciljno skupino potrošnikov ter ji predstavimo koristi, ki jih izdelek zanjo prinaša. Na osnovi kreativnih strategij in pristopov k oglaševanju dosegamo boljše uspehe oglaševanja« (vir: Wikipedija).

Kreativno oglaševanje običajno vodi nebrzdana domišljija, ki pogosto pripelje do inovativnih oglaševalskih rešitev. Pri tem ni meja. Sodobni načini življenja in dela so razprli tudi nove oglaševalske prostore, kjer se online in offline svet medsebojno dopolnjujeta. Pravzaprav lahko govorimo o vseprisotnem nativnem oglaševanju.

V preteklosti smo že izdelovali predloge za nenavadne, tudi gverilske, kampanje, ki so obrodile bogate sadove na področju prepoznavnosti blagovne znamke, priklica sporočila in neposredne prodaje izdelkov oz. storitev.

 • Načrtovanje, organizacija in izvedba ZOOM/TEAMS konference na nacionalnem, regionalnem ali globalnem nivoju z možnostjo snemanja v studiu

 • Promocija izdelkov s pomočjo premičnih kioskov za hrano

 • Promocijske aktivacije v nakupovalnih središčih s plesalci in maskotami

 • Načrtovanje, organizacija in izvedba inovativnih gverilskih kampanj za promocijo izdelkov in storitev